- Vänervärld vid Kinnefjärd -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 6

Kinneviken glöder i kvällssolens brand.
Vinden har bedarrat och dyningar vandrar.
Sommarlätta skyar drar in emot land,
flyger över fjärden från strand till strand.
Aftonsolen strålar vid berg och vid sjö,
över Kinnekulle och Lidans meandrar,
lyser över Kålland och skön Kållandsö,
över Ekens skärgård från ö till ö.