- Vänervind vid ön -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

Vid pärlband utav öar med vindars böjda träd
står månbelysta skogar och sådda åkrars säd.
Det gnistrar utav stjärnljus i almar och i ek
som silar nattens dimmor i en yster, munter lek.
Månen reflekteras av nattmoln över skyn
till dimmorna som glittrar i en våtmarks vilda slyn.
Och Sfärers toner ljuder i stora ekars rymd
där sanningen om Skapelsen och Herrens Ord står skymd.