- Väntan -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Vi väntar ett ljus ifrån öster,
att Vishetens stjärna skall tändas,
med lovsång från mäktiga röster
och bud att det nya skall sändas.
Då kärleken får ny gestalt,
som bär på allt och hoppas allt,
och till vårt hjärta slår en bro
av rik gemenskap byggd på tro.