- Vår över Salen -

I de fyrtio kyrkornas land

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 5

Det är vår över Salen och nere bland snåren
skummar bäckar och åar, som alltid om våren,
ner mot ekskog i knoppande lund.
Hör hur vårvinden spelar i björkar och alar
och hur strömmarna porlar i lövade salar
i den skälvande gryningens stund.