- Våraning i drömmarnas ängar -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

Sankängens dimmor syns lyfta mot skyn,
strör dagg över spindlarnas vävar.
Daggdroppar glittrar i aspskogens bryn
där ormvråken ryttlar och svävar.
Tuvullen prålar,
froststjärnor strålar.
Moln silar solljus på skogsbräkenblad.
Nyingen sprakar,
duvhöken vakar,
Söker sitt rov på vår frostnupna mad.
Droppvåt står skog under drivande sky,
molndimmors vy.