- Vårnatt vid berget Kinnekulle -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

Med en skönhet utan like, med en fägring utan gräns
ligger Berget invid Vänerhavets strand.
Vårens vindkör skänker toner i en bris som hörs och känns
just när stjärnorna på himlavalvet tänds.
Vågor bryts i vita kammar när en kvällsvind går mot land,
vaggar stränderna till nattens ro och dröm.
Månens skära bär en hyllning till en anrikhetens strand,
sätter klevorna, ravinerna i brand.