- Vårvinter i Varan -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 6

Invid tallskogens hällmark på uddar och näs
står ett skymningens skimmer i frostvissnat gräs,
då den bleknande vårvintersolen går ned
över kobbar och klippiga ed.
När en knipflock syns landa i lugnvattnets råk
hörs de visslande vingarnas urgamla språk
med en ton från den avlägsna keltiska strand,
som bär hälsning från irernas land.