- Vandring vid utterns å -

Minnen

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

När vi gick i sena timmar längs meandrarna vid ån,
kom balsamisk doft från pors och vilda slån.
Vassar vaggade i vinden, selen lyste som kristall
och i fjärran syntes forsens strida fall.
Forsens ångor steg så sakta och med grace i månens ljus.
Ifrån fallets silverströmmar kom ett brus.
Och vi hörde uttrar leka,
under stjärnor sommarbleka,
i den dunkla furuskogens milda sus.