- Verneration till Vänern -

En framtidsvision

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 3

 Som en svala i sommartrans,
som kom sent ifrån ingenstans,
seglar fartyget in och vänder.
Ankrar i Storekens skärgård för natt.
Likt en ärla i laber vind,
som flög särla till vårgrön lind,
har det kommit från fjärran stränder.
Sökt sig i lä invid Ekens alla gatt.

Nattbrisen kommer smygande,
vaggar skeppet till sommarsömn,
som den vore en fläkt från Himmelen
i pilgrimers dröm.
Vildgässen bort i Slottsviken
anar minnen från det som var.
De berättar om svunna tider,
om vår vallfarts flydda dar.