- Vid ekarnas stränder -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Vid ekarnas stränder i Örikets värld
där stjärnorna speglas i drömlandets fjärd,
anas vårt uppdrag i sjöfåglars flykt
i landet som fäderna danat och byggt.
Vi manas att söka det största av allt,
ett uppdrag av Herren att vara ett salt,
att söka oss fram till försoningens skatt
som lyser för alla i stjärnornas natt.