- Vid Spikefjordens stränder -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson
Olav den Heliges hirdskald Sigvat Thordarsson (995 - 1045) var en isländsk skald. Han skaldade även vid Magnus den Godes och Anund Jacobs 
(Olof Skötkonungs son) hov. Sigvat sägs vid något tillfälle ha besökt Kållandsö, kanske på väg till ett möte med västgötska stormän, ev. Ragnvald Jarl.

Vers 1 & 2 av 6

Ett skepp kom fram ur solen och gav åt sagan form.
Det flög i vilda vågor som fötts i västlig storm.
Som solens eget fartyg i skön arkipelag
det styrde in mot Ekens sund och gjorde natt till dag.

Det kom för vindfyllt segel, och seglet bar ett kors,
till Vänirs fagra stränder som doftade av pors.
Kung Olavs stolta storskepp i fruktbarhetens sjö
kom stävande i vårens tid till Salighetens ö.