- Vid Spikens fjärdar -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Kvällssolen blänker bland björkar och alar,
rakstammig fura står röd vid ditt hus.
Skönheten skälver i skärgårdens salar,
i blankvattnets silver och aftonens ljus.
Det brusar av vingar i skymningens timma,
fiskgjusen ryttlar vid strändernas svall.
Havsörnen flyger i stigande dimma,
kretsar i skimret kring forsar och fall.