- Vindsång vid Kållandsö -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

1 av 4

När daggen vätt rosor och solen gått ner
står dimmor vid sankmarkens äng.
Där kvällsmolnen vandrar och nymånen ler
går budskap till darrgräsets säng.
I skuggspel vid ekar som skymningen krönt
som vore det svar på en bön,
står ädellövsskogar så skimrande grönt
vid stränder på blommande Ön.