- Vinteraning vid Vänern-

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Höstvindens toner i vandrande sky,
går över bergets massiv.
Skapelsen vaknar när dagen är ny.
Skogarna sjuder av liv.
Rum utav skönhet med sprakande färg,
sollysta gläntor på ymnighets Berg,
fylls utav vindsång med ekskogars fläkt,
av den prunkande höstens dräkt.