- Vintervik vid Vänern -

Text: Arne Appelqvist   Musik: Katarina Torgersson

Vers 1 av 4

Solen sjunker bortom skogarna vid Dalslands höga berg,
tunna dimmor står vid Kinnevikens strand.
Vassar bugar sig i skymning, som bär blåa dagrars färg,
för en nordlig vind som sveper in mot land.
Invid sandig vik med aspar ryms jungfrulighetens land,
milda strömmar följer sluttningar mot sjön.
Vikens vattenspegel färgas röd av solens sista brand,
himlens rodnad skänker kopparglans åt Ön.